HZ - Honičské zkoušky

09.08.2010 11:43

ověřují schopnost psa při lovu černé zvěře (prasat), zvláště pak při její dohledávce. Pro zkoušky honičů a barvářské zkoušky honičů platí pro foxteriéry v plném rozsahu zkušební řád pro zkoušky honičů. Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dohledávku černé zvěře.