LZ - Lesní zkoušky

09.08.2010 11:42

absolvováním těchto zkoušek získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře (tzn. srnčí zvěř)