syntetické antioxidanty v krmivech

15.06.2010 13:11

K syntetickým konzervačním látkám patří butylovaný hydroxyanisol (BHA) a butylovaný hydroxytoluen (BHT), propylenglykol (používá se rovněž jako méně toxická verze automobilových nemrznoucích kapalin) a ethoxyquin

Do komerčních krmiv pro domácí zvířata se přidává řada chemikálií ke zlepšení chuti,

stability, charakteristiky či vzhledu krmiva. Přísady nemají žádnou výživnou hodnotu.

Obsahují emulzifikátory zabraňující odloučení vody a tuku, antioxidanty bránící tomu, aby

se tuk stal nechutným, a umělá barviva a příchutě, které činí produkt přitažlivým pro

spotřebitele a chutnějším pro jejich zvířecí společníky.

Přidávání chemikálií do potravy má velmi dlouhou historii. Již před několika tisíci lety se

do stravy přidávala různá koření, přírodní konzervační látky či dozrávací prvky. Za

posledních 40 let se však počet přísad přidávaných do potravy podstatně zvýšil.

Všechna komerční krmiva pro domácí zvířata musí být konzervována tak, aby zůstala

čerstvá a přitažlivá pro naše zvířecí společníky. Ukládání do konzerv je samo o sobě

konzervačním procesem, takže krmivo v konzervách obsahuje méně konzervačních látek

než suchá krmiva. Některé konzervační prostředky přidávají do ingrediencí nebo surovin

již jejich dodavatelé, jiné pak může přidávat výrobce krmiva. Jelikož výrobci potřebují

zajistit, aby suchá krmiva měla dlouhou skladovou životnost a zachovala si tak

stravitelnost po dopravě a dlouhém skladování, jsou tuky obsažené v krmivu

konzervovány pomocí buď syntetických nebo „přírodních“ konzervačních látek.

 

K syntetickým konzervačním látkám patří butylovaný hydroxyanisol (BHA)a

 

butylovaný hydroxytoluen (BHT), propylenglykol (používá se rovněž

 

jako méně toxická verze automobilových nemrznoucích kapalin) a ethoxyquin.

 

U těchto antioxidantů se uvádí jen málo informací o jejich toxicitě, bezpečnosti, interakcích či

dlouhodobém používání v krmivech pro domácí zvířata, která může zvíře konzumovat

každý den po celý svůj život.

 

 

Potenciálně karcinogenní látky, jako BHA, BHT a ethoxyquin, jsou povoleny jen na

 

relativní nízké úrovni.

 

Vliv používání těchto chemikálií v krmivech pro domácí zvířata

nebyl dosud důkladně zkoumán a dlouhodobé hromadění těchto látek může být ve svých

důsledcích škodlivé. Vzhledem ke sporným údajům uvedeným v původní studii o

bezpečnosti ethoxyquinu byl jeho výrobce Monsanto vyzván, aby provedl novou,

důkladnější studii. Ta byla dokončena v roce 1996. Přestože Monsanto nezjistil žádnou

významnou toxicitu spojenou s jeho vlastním výrobkem, požadovalo v červenci 1997

Středisko veterinární medicíny FDA výrobce, aby dobrovolně omezili maximální množství

ethoxyquinu o polovinu na 75 částic v milionu. Zatímco někteří kritici krmiv pro domácí

zvířata a veterináři jsou přesvědčeni o tom, že ethoxyquin je hlavní příčinou chorob,

problémů s kůží a neplodnosti u psů, tvrdí jiní, že se jedná o nejbezpečnější, nejsilnější a

nejstabilnější konzervační prostředek nacházející se v krmivu.

Ethoxyquin je sice schválen pro používání v lidské straně pro konzervaci koření, jako je například kajenský

pepř nebo drcené chilli, v maximální úrovni 100 ppm, avšak bylo by velmi obtížné jíst

stejná kvanta drceného chilli každý den podobně jako pes konzumující suché krmivo.

 

Ethoxyquin nebyl nikdy zkoumán z hlediska bezpečnosti pro kočky.

Někteří výrobci reagovali na obavy zákazníků a používají nyní "přírodní" konzervační

látky, jako vitamin C (askorbát), vitamin E (smíšené tocopheroly) a oleje z rozmarýnu,

hřebíčku nebo dalších koření ke konzervaci tuků obsažených v jejich výrobcích.
Jiné

ingredience však mohou být konzervovány individuálním způsobem. Většina rybích

mouček a některé zpracované směsi vitaminů a minerálů obsahují chemické konzervační

látky. To znamená, že váš zvířecí společník může konzumovat krmivo obsahující několik

druhů konzervačních látek. Federální zákony sice vyžadují, aby na etiketě výrobku byly

uvedeny konzervační látky, nicméně firmy vyrábějící krmivo pro domácí zvířata začaly

teprve nedávno tento požadavek zákona dodržovat.

MNOZÍ DISTRIBUTOŘI KRMIV VĚDÍ, ŽE TYTO LÁTKY JSOU NEŽÁDOUCÍ. A PROTO JE RADĚJI NEUVÁDÍ NA ETIKETĚ.

POPŘÍPADĚ JE ZAMASKUJÍ JAKO ANTIOXIDANTY SCHVÁLENÉ EVROPSKOU UNIÍ.

POKUD DANÝ PRODUKT MÁ CERTIFIKACI AAFCO MUSÍ BÝT NAŠTÍTKU VŠE UVEDENO CO JE OBSAŽENO V KRMIVU.
VČETNĚ KONZERVAČNÍCH LÁTEK.

CERTIFIKACE JE PRO VÁS URČITOU GARANCÍ KVALITY. AAFCO !!

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.pet-servis.com/