VZ - Všestranné zkoušky

09.08.2010 11:42

 

jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, mohou být zapsání v plemenné knize jako psi universální - značka U, což je důkazem jejich všestranných pracovních schopností v lese, v poli i ve vodě. Kvalifikují lovecké psy jako lovecky upotřebitelné k dohledávání a přinášení drobné zvěře a dohledávání zvěře spárkaté. Na všestranné zkoušky jsou připuštěni psi, kteří již úspěšně absolvovali PZ nebo LZ