Lovecký výcvik

Zkušební řád pro zkoušky teriérů a jezevčíků

09.08.2010 11:54
    ÚVOD     Plemena teriérů a jezevčíků tvoří v české myslivecké kynologii složku, která se těší velkému zájmu myslivecké veřejnosti. Psi těchto plemen jsou inteligentní, nadaní, se všestrannými vlohami, které jsou v plném souladu s dnešním způsobem výkonu...

HZ - Honičské zkoušky

09.08.2010 11:43
ověřují schopnost psa při lovu černé zvěře (prasat), zvláště pak při její dohledávce. Pro zkoušky honičů a barvářské zkoušky honičů platí pro foxteriéry v plném rozsahu zkušební řád pro zkoušky honičů. Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dohledávku černé zvěře.  

BZH - Barvářské zkoušky honičů

09.08.2010 11:43

LZ - Lesní zkoušky

09.08.2010 11:42
absolvováním těchto zkoušek získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře (tzn. srnčí zvěř)  

BZ - Barvářské zkoušky

09.08.2010 11:42
  kvalifikují psa pro dohledávání spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek byla úměrně přizpůsobena dnešní lovecké praxi. Úspěšná práce, zejména na pobarvené stopě staré víc jak 12 hodin, dokáže kvalitu každého jedince.  

VZ - Všestranné zkoušky

09.08.2010 11:42
  jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, mohou být zapsání v plemenné knize jako psi universální - značka U, což je důkazem jejich všestranných pracovních schopností v lese, v poli i ve vodě. Kvalifikují lovecké psy jako lovecky upotřebitelné k...

SVP - speciální vodní práce

09.08.2010 11:41
tyto zkoušky jsou vhodné pro psy s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelsnosti v těchto, pro psa náročných podmínkách.  

ZV - Zkouška vloh

09.08.2010 11:40
zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska kontroly dědičnosti. Odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost a povahu a též schopnosti k...

PZ - Podzimní zkoušky

09.08.2010 11:40
  jsou zkoušky jenž kvalifikují teriéra jako lovecky upotřebitelného pro dohledávání a přinášení drobné zvěře (tzn. bažant, zajíc, kachna...)